• info@bedokhtins.ir
  • 011-42216086-7

اموزش های برون سازمانی

  چرا آموزش کارکنان؟

تحقق اهداف هر سازمان و کسب مزیت رقابتی در گرو داشتن سرمایه های انسانی بالنده، توانمند، شاداب، خلاق و تحول گراست و نیاز است برای توانمندسازی کارکنان استراتژی های مناسبی تدوین گردد. امروزه سازمان های پیشرو به امر آموزش و مهم تر از آن به نتایج آموزش و افزایش بهره وری اهمیت زیادی می دهند و از این طریق سعی در ارتقای تعهد کارکنان و آمادگی آنان در برخورد با شرایط نوین را دارند که این مهم برای سازمان هایی با اهداف آموزشی خاص و منحصر به فرد و نیز سازمان هایی که در حال پیاده سازی برنامه های جدید و یا حرکت در مسیر جدید هستند ارزشمند می باشد.
 

چگونه به کارکنانم با فرصت کمی که دارند آموزش دهم؟


موسسه بهدخت راد (کیش ایر)  تاکنون توانسته است تعداد قابل توجهی دوره آموزشي در محل موسسه و سازمان ها و آموزش تعداد بیشماری از شاغلين در سطوح مختلف را به انجام رساند كه اين موفقیت با همكاري صميمانه مشتريان، اساتيد آموزشگاه كه به صورت ثابت و غیرثابت با مؤسسه همكاري دارند و با تكيه بر دانش و تجارب فني و سوابق اجرايي پرسنل و اساتید مؤسسه، به دست آمده است.
جهت ثبت درخواست دوره های آموزشی برای سازمانتان بر لینک زیر کلیک فرمایید:
http://www.behdokhtins.ir/StaticPage/98/