• info@bedokhtins.ir
  • 011-42216086-7

اسپانیایی

 آزمون DELE


ازمونDELE، آزمون بین المللی زبان اسپانیایی است و برای مهاجرت یا اخذ ویزای دانشجویی مورد نیاز می باشد. برای  ازمون DELE تمام مهارت ها مورد ارزیابی قرار می گیرند که در 86 کشور دنیا برگزار می شود و دارای شش سطح می باشد. A1  پایین ترین سطح و C2 بالاترین است/ در صورت کسب 75 از 100 این مدرک اعطا می گردد. جهت مشاوره و شرکت در دوره آمادگی آزمون DELE با دپارتمان زیان اسپانیایی موسسه زبان اسپانیایی کیش ایر تماس بگیرید .