آزمون های موسسه زبان آلمانی کیش ایر با سطوح مرجع مشترک اروپایی (GER) از A1 برای مبتدیان تا C2 برای بالاترین سطح زبانی تطابق دارند.


سطوح دوره ها و آزمون ها در موسسه زبان کیش ایر
سطوح GER*     عمومی  نوجوانان   تحصیل در دانشگاه  مشاغل
A1     SD1  Fit 1     
A2     SD2  Fit 2     BULATS
B1     B1  B1     BULATS
B2     B2     TestDaF  BULATS
C1     C1     TestDaF  BULATS
C2     C2: GDS     C2: GDS  BULATS


شرایط:
تمام داوطلبان متفرقه می توانند در صورت داشتن سطوح لازم زبان آلمانی در آزمون های رسمی انستیتو گوته شرکتنمایند. البته شرکت در دوره های آمادگی برای آزمون ها توصیه می شود.آزمون های انستیتوگوته با سطوح مرجع مشترک اروپایی(GER)از A1 برای مبتدیان تا C2 برای بالاترین سطح زبانی تطابق دارند.شرایط

تمام داوطلبان متفرقه می توانند درصورت داشتن سطوح لازم زبان آلمانی در آزمونهای رسمی انستیتو گوته شرکت نمایند. البته شرکت در دوره های آمادگی برای آزمون ها توصیه میشود.تعیین سطح

زبان آلمانی را فراگرفته اید، اما هنوز در آزمون های رسمی شرکت نکرده اید؟

با انجام تعیین سطح زیر می توانید معلومات زبان آلمانی خود را محک زنید. توجه داشته باشید: این تست از آنجا که توانایی های شنیداری، گفتاری وتولید نوشتاری را در بر نمی گیرد، تنها برآوردی اجمالی از توانایی های شما خواهد بود.

http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.plمرجع مشترک اروپایی برای زبان هاA 1

زبان آموز قادر خواهد بود پس از این دوره واژه های روزمره و جملات ساده را که در ارتباط با نیازهای مشخصی میباشد، درک کرده و بکار برد و خود را معرفی نموده و از دیگران پرسشهائی را بعمل آورد.

A 2

زبان آموز قادر خواهد بود پس از این دوره واژه هائی با کاربرد زیاد در ارتباط با موارد مشخص (مانند اطلاعات در باره خود و خانواده، خرید، کار و محیط اطراف) را درک نموده و در شرائط ساده و معمول منظور خود را ادا نماید.

B 1

زبان آموز قادر خواهد بود پس از این دوره در صورت استفاده از زبان استاندارد و صحبت در مورد مسائل آشنا، نکات اصلی را درک نماید و در بیشتر مواردی که در سفر به کشور مربوطه با آن روبرو می شود، مشکلات خود را حل کند و در عین حال قادر خواهد بود با جملات ساده و پیوسته در ارتباط با مطالب آشنا و مورد علاقه، گفتگو نماید.

B 2

زبان آموز قادر خواهد بود پس از این دوره نکات اصلی متون پیچیده در ارتباط با مطالب معین یا انتزاعی را درک نموده و در رشته تخصصی خود بحث های تخصصی را دنبال نماید. وی قادر خواهد بود بدون آمادگی قبلی، روان گفتگو کند. به طوری که یک گفتگوی عادی با شخصی که زبان مادریش است، بدون هیچ مشکلی برای هر دو طرف بخوبی ممکن باشد.

C 1

زبان آموز قادر خواهد بود پس ازاین دوره متون طولانی شامل طیف گسترده ای از واژه های سطح بالا را درک نموده و نکاتی را که مختصرا" مورد اشاره قرار گرفته اند نیز متوجه شود وی قادر خواهد بود بدون آمادگی قبلی، روان گفت گو کند. بدون اینکه مجبور باشد به دفعات و به گونه ای محسوس در جستجوی لغات مورد نظر برآید.

C 2

زبان آموز قادر خواهد بود پس از این دوره عملا" آنچه را می خواند یا می شنود بدون هیچگونه مشکلی درک نماید. وی قادر خواهد بود اطلاعات کتبی یا شفاهی از منابع گوناگون را جمع بندی نموده و در این رابطه دلائل یا توضیحات مربوطه را به شکلی پیوسته عنوان کند.