• info@bedokhtins.ir
  • 011-42216086-7

فرانسه

معرفي آزمون هاي بين المللي زبان فرانسه

خواندن این مطلب تنها 5 دقیقه وقت شما را میگیرد

آزمون های زبان فرانسه

جهت ارزشیابی دانش زبان فرانسه همچون زبان انگلیسی آزمون های متعددی وجود دارد که عبارتند از DELF,TEFaQ,TEF, TCFQ, TCF .این مطلب شامل دو بخش است که بخش اول آن شامل معرفی آزمون های  TEFaQ ,TEF , TCFQ , TCF در شماره قبل ماهنامه معرفی شدند و در  این شماره نیز آزمون DELF مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در شماره های بعدی  ماهنامه  نیز دیگر آزمون های زبان بین المللی مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت.

DELF
diplôme d’études en langue française
آزمون های بین المللی DELFبرای متقاضیان دریافت دیپلم زبان فرانسه و ادامه تحصیل در کشور فرانسه طراحی شده اند و شامل 4 دیپلم مستقل هستند :
ELémentaire
مبتدی  DELF A1  A1
DELF A2  A2
Independent
پیشرفته  DELF B1  B1
DELF B2  B2


DELF A1
این آزمون شامل 4 مرحله است :

امتیاز  مدت  ساختار سوالات آزمون A2  مهارت
25  20دقیقه  پاسخگویی به سوالات مرتبط با درک مطلب شنیداری در مورد زندگی روزانه هر متن 2 بار تکرار میشود  شنیدار
25  30 دقیقه  خواندن 4 تا 5 متن کوتاه در مورد زندگی روزانه و پاسخگویی به سوالات  درک مطلب
25  30 دقیقه  شامل 2 قسمت است .1-کامل کردن یک فیش 2-نوشتن یک کارت پستال –پیغام کوتاه در مورد زندگی روزانه …  نوشتار
25  5 دقیقه
آمادگی قبل از شروع:10دقیقه  پاسخ گویی به سوالات ممتحن/پرسیدن سوال از ممتحن درباره موضوعی که انتخاب کرده اید /شرکت در مکالمات  گفتار

نمره قبولی برای دریافت دیپلم 50/100 می باشد و حداقل نمره برای هر بخش  5/25  می باشد.

DEIF A2
امتیاز  مدت  ساختار سوالات آزمون A2
25  25دقیقه  -پاسخ گویی به سوالات مرتبط با درک مطلب شنیداری فهم شنیداری
-3یا4 متن کوتاه در مورد زندگی روزانه (2بار تکرار میشوند)
25  30 دقیقه  -3یا4متن کوتاه در مورد زندگی روزانه فهم از طریق خواندن متن
وپاسخ به سوالات مرتبط با متن
25  45 دقیقه  -نوشتن 2 متن کوتاه نامه دوستانه یا پیغام تولید نوشتاری
-توصیف یک حادثه یا تجربه شخصی
-نوشتن متن برای دعوت کردن ،تشکر کردن ،عذرخواهی ،تبریک و ...
25  8 دقیقه
آمادگی قبل از شروع:10دقیقه  شرکت در مکالمات با ممتحن تولید گفتاری

DELF B1
امتیاز  مدت  ساختار سوالات آزمون A2  مهارت
25  25 دقیقه  2 یا 3 مطلب ضبط شده 2 بار تکرار می شود و باید بر اساس آنها به سوالات پاسخ داده شود  فهم شنیداری
25  25 دقیقه  آنالیز متن برای پاسخ به سوالات  فهم از طریق خواندن متن
25  25 دقیقه  نوشتن متن در مورد یک موضوع  تولید نوشتاری
25  25 دقیقه
آمادگی قبل از پاسخگویی :10 دقیقه  توانایی شرکت در مکالمه ،معرفی خود ، بازی نقش یک پرسوناژ با ممتحن  تولید گفتاری


DELF B2
امتیاز  مدت  ساختار سوالات آزمون A2  مهارت
25  30 دقیقه  2 مطلب ضبط شده در مورد مثلا یک مصاحبه یا یک برنامه تلویزیونی ،رادیویی و کنفرانس  شنیدار
25  1 ساعت  2 متن را باید خوانده و به سوالات آن پاسخ دهد  درک مطلب
25  1ساعت  نامه رسمی ، مقاله ،نقدو...  نوشتار
25  20 دقیقه  ارائه یا دفاع از یک موضوع  گفتار