• info@bedokhtins.ir
  • 011-42216086-7

مهاجرت به آلمان از طریق تولد

مهاجرت به آلمان از طریق تولد

          انواع تابعیت
      یکی از طرق مهاجرت از طریق تولد میباشد که دارای دو سیستم خاک و خون میباشد.
گاها در برخی کشورها مثل کشور آلمان و برطبق بند 2، از ماده 7 قانون مدنی آلمان ، یک شخص میتواند چندین اقامتگاه دارا باشد، لذا همانطور که در بحث تابعیت، اشخاصی دارای تابعیت مضاعف هستند که دارای بیش از یک اقامتگاه هستند. 


کشور آلمان تابع، سیستم خون است.
یعنی طفلی که در کشور آلمان متولد می شود تابع نسبت و خون پدری خود قرار میگیرد. بدین معنا که طفل تا رسیدن به سن قانونی تابعیت اقامتگاه پدری خود را دارا است و متعاقب آن می تواند اقامتگاه مادری خود را برگزیند که البته این مورد بسته به کشور مادری دارد که قانون اقامت مضاعف را پذیرفته باشد.

بر اساس قانون مدنی آلمان ، موارد زیر موجب اخذ تابعیت از طریق سیستم خون می شود:
1- فرزند از پدر و مادر آلمانی به دنیا بیاید
2-طفلی که در خاک آلمان از پدر و مادر نامعلوم به دنیا آمده باشد.
3-فرزند مادر آلمانی که در خاک آلمان به دنیا بیاید
4- طفلی که خارج از خاک آلمان ، از پدر آلمانی و مادر خارجی به دنیا آمده باشد .

نکنه مورد توجه اینست که :
در توضیح قسمت 3 و 4 ماده فوق از قانون آلمان ، تابعیت آلمانی بر اساس سیستم خون پایه گزاری شده است و بچه ای که یکی از والدینش آلمانی باشند،
بدون توجه به محل تولد بچه آلمانی محسوب می شود.!!!

شما می توانید جهت مشاوره و  ثبت نام در کلاسهای آلمانی بر لینک زیر کلیک نمایید :
http://www.behdokhtins.ir/RegisterOnline.aspx?.id=zFB0yMTikL8=

ویا از راههای ارتباطی زیر  با ما تماس بگیرید:
http://www.behdokhtins.ir/StaticPage/25/